Bokningsregler.

Preliminärbokning

Kunden preliminärbokar ett datum i samförstånd med representant från dalasmaker och giltighetstiden är 7 dagar om ingen annan överenskommelse nås. Efter 7 dagar har dalasmaker rätten att boka med annan kund utan kundens medgivande. Preliminärbokning sker alltid via email.

Bokningsbekräftelse

När kunden vill bekräfta en bokning så skall detta utföras skriftligen via email och innehålla det datum som kunden vill boka, kundens namn, fakturaadress, mobilnummer, mailadress samt vad som är beställt och vilket pris som är överenskommit. Bokningsbekräftelsen skall bekräftas av båda parter via email.

Slutfaktura

Senast 20 dagar innan festens datum ska hela fakturan vara betald. Övrigt som beställs under kvällen betalas efter festen och med 20 dagars fakturarätt.

Avbokning

Efter båda parter bekräftat bokningen har dalasmaker rätten att skicka faktura på 30 % av beloppet om kund väljer att avboka senare än 50 dagar innan arrangemanget. Vid avbokning senare än 30 dagar kvarstår hela fakturan.
Avbokning skall ske via email.

Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion eller liknande tillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför dalasmakers kontroll, berättigar dalasmaker att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd till kunden.

Vi har anläggningarna och erfarenheten

Om du inte bara är ute efter att bjuda till fest utan även en oförglömlig upplevelse i en fantastisk miljö så har vi erfarenheten och anläggningarna för att kunna uppnå detta. Kontakta oss gärna om du vill diskutera dina idéer med oss, vi är säkra på att vi kan komma med lite tips inför festen.

 

bild-